Nutimaja projekteerimine

Image

 

Nutimaja elektrisüsteemide projekteerimine on elektriobjekti ehituse üks põhietappe. Sellel etapil pannakse alus objekti funktsionaalsetele võimalustele, selle ohutusele ja tõhususele.

SmartHome´i projekteerimisosakond on varustatud kõige tänapäevasemate seadmetega, kasutab uusimaid automaatprojekteerimise süsteeme ja seadmete valimise programme. Aastatepikkused rikkalikud kogemused, varustatus kõige tänapäevasema arvutustehnikaga ja spetsialiseeritud seadmed võimaldavad meie spetsialistidel töid teostada kvaliteetselt ja professionaalselt võimalikult lühikeste tähtaegadega.

 

Elektritööd

Osutame kõiki erinevat liiki elektrisüsteemide ühendus-, remondi- ja hooldusteenuseid, mille hulka kuuluvad järgmised tööd:

  • uuristamine ja freesimine;
  • teie maja automatiseerimis- ja juhtimissüsteemid;
  • kuni 1000 V elektrijaotusvõrgud;
  • jaotusseadmed ja alajaamad;
  • hoonete ja rajatiste sisemised tehnosüsteemid;
  • sisemised ja välised nõrkvooluvõrgud;
  • telemehaanika süsteemid ja elektrienergia automaatsed arvestusüsteemid;
  • katkematu või reservtoitesüsteemid;
  • maandus, piksekaitse.

Meil on olemas kõik vajalikud tunnistused ja load peamiste projekteerimis- ja uurimistööde liikide teostamiseks, mis kindlustavad tehniliselt keerukate objektide ohutuse.

Image